Sắp xếp:

Việt Nguyễn
07:07 03/07/2013
chưa bao gồm DLC đâu bạn

Dong Chul
03:07 24/02/2013
pes 09 thì sao ạ...hix

Dong Chul
03:07 24/02/2013
e không..không có card rời thì chắc không chơi được game nào hả a..hix

Việt Nguyễn
02:53 24/02/2013
pes 12 với 13 yêu cầu card màn hình rời đó, máy em có card màn hình rời ko

Dong Chul
02:35 24/02/2013
không thêm bạn được..

Dong Chul
02:31 24/02/2013
^^...uke....

Gia Mỹ
02:21 24/02/2013

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!