Sắp xếp:

DraGnoL
03:34 27/02/2014
Cậu cẩn thận cái độ làm tươi của màn hình nhé. bình thường 60hz cho tinh thể lỏng mà còn có 59 là không ổn đâu.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!