hainamtk
Sắp xếp:

Hoàng Anh
05:42 01/04/2013
Bạn xem hướng dẫn ngay dưới link download đó

Hoàng Anh
10:49 14/01/2013
cái này cũng tuỳ game, tuỳ chương trình diệt virus & các settings diệt virus của bạn. Chẳng hạn nếu bạn để chế độ tự động scan & diệt virus ổ C định kỳ, thì file crack cũng có thể bị xoá lắm. Mà cũng có game khi chạy trình diệt virus mới nhận là virus còn ko chạy thì cũng ko bị nhận là virus.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!