Bạn bè (1)

Sắp xếp:

Hoàng Anh
05:41 23/09/2015
Tài khoản bạn bị khoá 3 ngày vì lạm dụng tính năng website và lặp lại hành vi đó nhiều lần.

Tactical Mi PD
10:33 03/07/2015
khôg có báo cáo chatbox vô cớ như vậy đượ bạn

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!