Sắp xếp:

nguyen huu ha anh
05:46 13/11/2012
ai muốn làm quen thì vào face của mình:m4jm4jy3u3m_y3u3m

nguyen huu ha anh
05:44 13/11/2012
Nếu ai nghĩ bạn là người như thế nào.Bạn đừng suy nghĩ về câu nói của họ mà ban nên nghĩ họ đã đủ tư cách để nói về mình hay chưa.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!