Sắp xếp:

Hoàng Duy
03:21 24/11/2012
muốn chơi được thì mua thêm cái card dời

Hoàng Duy
03:19 24/11/2012
sợ máy bạn không chạy nổi game TRON:Evolution thôi

Trần Quang Thành
08:47 04/11/2012
Để cài đặt game thì sau khi giải nén xong, bạn tìm xem trong thư mục được giải nén có file Huong dan.txt không. Nếu có thì mở ra xem và làm theo hướng dẫn cài đặt. Còn nếu không thì chạy file có đuôi .exe để cài hoặc chơi game (có những game không cần cài đặt có thể chạy được luôn). Thường các file này sẽ có tên như (tên game).exe, Setup.exe, Install.exe. Nếu không có file .exe thì chạy các file có đuôi .bat chẳng hạn như (tên game).bat, Setup.bat, Install.bat...

Nếu sau khi giải nén bạn chỉ thấy một file có đuôi .iso thì hãy xem hướng dẫn tạo và mount (nhập) ổ CD ảo ở đây. Thường sau khi cài xong bạn sẽ phải copy crack vào nơi cài đặt game (xem file Huong dan.txt kèm theo game). Nhiều bạn không biết nơi cài đặt game là đâu, đó là đường dẫn tới thư mục mà bạn chọn để cài game trong quá trình cài đặt, thường là ở C:\Program Files\(tên game)

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!