Sắp xếp:

Hoàng Anh
04:19 15/10/2012
trò đó chưa đăng bạn ah, chắc bạn nhầm với hình nền của trò này mà thành viên có thể trọn làm hình nền trang web thôi

Thuank2a4
05:43 05/10/2012
đâu máy em là 1gb chứ.chẳng qua cài 32bit lên nó chỉ nhận 1 nửa

Thuank2a4
12:26 05/10/2012
thôi chú ơi ước làm gì .cấu hình cao cũng thấy bình thường .cấu hình như chú là quá ổn rùi .có những người còn không đc như thế nữ là ^^

Bi Rubic
12:29 08/08/2012
um hj

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!