Shu
Sắp xếp:

Võ Minh Hoà
06:13 23/01/2013
mún save ák thì pạn nhấn vào chữ File trên góc đầu bền trái rùi nhấp vào Save Snapshot nói tóm lại là bấm Shift + S cko nhah

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!