Sắp xếp:

Tactical Mi PD
06:49 05/09/2015
không

Tactical Mi PD
11:18 06/06/2015
Chơi đuợc all low độ phân giải thấp nhất

Tactical Mi PD
11:44 04/06/2015
không chơi được, có vô được game thì chơi cũng cực kỳ lag

Greatest Abomination
06:37 29/10/2013
Không đk đâu bạn

Greatest Abomination
10:35 24/10/2013
Dead Space thì bạn phải kiểm tra HDD (Hard Disc Drive) có lớn hơn hoặc bằng 7GB không thì hãy down (nhấp chuột bên trái (T) ở Start - (T) ở My Computer - ở Local Disk (C nhấp (P) để có một cửa sổ thông tin mới. Nhấp (T) ở Properties)
S.T.A.L.K.E.R thì máy bạn chơi đk, để normal hoặc low thôi

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!