Sắp xếp:

An Kanyo
01:38 18/07/2013
Thắc mắc sai mục = bị xóa. Và nói luôn là:
1. Do trình diệt virus.
2. Do khi cài game chưa xong mà đã tắt

Silvia Huỳnh
05:28 18/09/2012
bởi vì trong game có thư mục trên 4G nên bạn mới bị lỗi như vậy, ổ đĩa của bạn chắc có định dạng FAT 32 hay FAT. bạn phả đổi nó dang NFTS thì mới chứa thư mục đó được bạn vào đây xem cách chuyển đổi nha.
http://www.vn-zoom.com/f94/chuyen-doi-nhan...-buoc-9185.html

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!