Sắp xếp:

Minh Huyền
10:33 02/08/2013
sao mik extrac here nó ra mà nó báo lỗi

Green Lantern
09:57 01/08/2013
low all , cũng lag lắm bạn àh , con intel hd 1000 của mình chơi lag , còn ko bik hd 4000 thì sao ?

Minh Huyền
08:40 31/07/2013
mik ckoi dk Prototyte ko zậy

Green Lantern
03:24 21/07/2013
ko bik , vì chỉ mới tét trên win 7

trang ngô
12:44 21/07/2013
win 8 choi dc just cáue 2 ko

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!