Sắp xếp:

Mai Anh
10:16 28/04/2015
happpy your birthday :v

William Phạm
12:36 01/09/2014
uh! bạn ơi! hum bữa chơi rồi cài lại máy nên xóa rồi! mới cài lại thôi! bạn lên youtube xem! k nhớ rỏ nữa!

Bạn ơi, qua vòng 4 Sniper Elite 3 thế nào chỉ với.. Vòng Iowasis ấy, nó bắt leo lên tháp trung tâm ám sát chỉ huy mà giết hết lính vòng ngoài thì fail ko giết thì làm sao leo lên tháp đc ?

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!