Sắp xếp:

Trương Công Tấn Sang
09:31 03/02/2013
lỗi này mình không bị!!! nhân vật nói chuyện vẫn bình thường!! bạn hỏi mấy bạn khác hoặc admin xem nha

Trương Công Tấn Sang
07:03 03/02/2013
cài đặt chép crack rồi chơi thôi không cần cd key. thế bạn chép crack đúng thư mục chưa??

Thuank2a4
06:11 02/02/2013
bạn chép sai rồi nhé.chép mà hỏi ghi đè lên mới đc

Minh Nguyễn
07:06 24/06/2012
a click phải vào hình cái loa dưới thanh công cụ đó chọn 'playback devices', click phải vào 'speaker' chọn 'properties', thẻ 'advanced', phần 'default format' chỉnh thành:"24bit 44100 Hz (Studio Quality)" => OK

cuibap
02:46 23/06/2012
bạn khắc phúc lỗi (lúc đi ngựa rối bị đá ra ngoài) làm sao vậy bạn,ban có thể cho mình đường link trên youtube mà bạn nói d,c hok,giúp mình nha ^^!

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!