Sắp xếp:

Đỗ ĐÌnh Thắng
10:02 01/07/2012
bạn nói nhìu với dongbaby làm j`.cái thứ keo kiệt bủn xỉn
à mà với lại nữa dịch sang tiếng anh cũng dễ mà(lên gôgle ấn dịch)

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!