Sắp xếp:

Nguyễn Hùng Sơn
02:21 01/12/2015
bạn ơi giúp mình cài đặt game Dynasty warrriors 8 với ạ/
nó toàn bị lỗi kiểu này mà mình k hiểu là thế nào nữa..
https://taigame.org/issue_screenshots/537890c523352.jpg

ThyShin
10:49 23/05/2014
Bạn bị lỗi setup has stopped của game spider man thì lúc cài game yêu cầu đường dẫn thì bạn copy cái này C:\Program Files (x86)\The Amazing Spider-Man 2 rồi paste vào nhé

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!