Bạn bè (3)

Sắp xếp:

Nguyễn Trí Dũng
05:05 30/12/2012
redist ko fai folder crack. Bạn tìm xem trong folder nào trong folder cài dat cua ban có file Ghostx86.exe thì copy hết các file ở tron folder đó vào folder cai dat. Con ko thi down o day
http://ca.isohunt.com/download/193503649/S...ck+Only.torrent
Link torrent nha ban

lethang
02:23 29/12/2012
trong file cai dat cua minh co cai folder tên redist ko bit do co fai la file rack ko nua, nhung minh coppy vao thi van ko choi dc, mà trong autorun.inf no co hưỡng dẫn là OPEN=Repack by X-pack™
ICON=icon.ico
label=Sniper Ghost Warrior™
la sao minh ko hiu?

lethang
01:48 29/12/2012
sao minh zo trang web skidrow down dang dong tim kiem Sniper Ghost Warrior
ma dau có thấy lick download rack dau
ban co thể chỉ ró hon dc ko?

Nguyễn Trí Dũng
09:30 28/12/2012
Bạn copy hết tất cả file trong folder crack sang đường dẫn cài đặt là dc.
Đường dẫn mặc định C:\\Progams Files\City Interractive\ Sniper Ghost Warrior\
Tốt nhất lên trang của Skidrow down crack only về là ổn nhất

lethang
10:59 28/12/2012
chao ban
ban cho minh hoi cai game Sniper: Ghost Warrior. minh cai xong rui, ma ko pit coppy file rack lam sao het chi minh voi

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!