Hoàng anh Tuấn
Sắp xếp:

Cụ Rùa
07:44 23/01/2014
bị man hình đen bạn có thể cập nhật directX (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=35) nếu vẫn chưa đc update lun driver card đồ hoạ (http://taigame.org/misc/helpPlay#directX mục 10) và nhớ card đò hoạ loại nào úp loại đó_ vi du: HD graphics 3000 thì úp HD 3000).

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!