Sắp xếp:

Jteeraper
11:38 14/11/2015
Có 3 năm thôi ông ơi :v ông cũng thành viên lâu năm rồi nè


Võ Trường Giang
05:56 04/08/2013
On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"

Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR

Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR

Message = Message & "restart for the change to take effect."

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")

Set WshShell = Nothing

Cụ Rùa
08:18 06/07/2013
hi hi^^!

Lee Minh Hâm
06:16 22/01/2013
uk khác hẳn

Lee Minh Hâm
07:05 21/01/2013
nói thật là mình cũ chả chê bai bạn đâu mình chỉ buồn cưởi lỗi là bạn giống i như anh mình

Lee Minh Hâm
06:34 21/01/2013
weeeee trông bạn như cái VL giống i như anh mình chả khác cái điểm nào kakaka

nike123
05:45 13/12/2012
hj...

Thuank2a4
09:00 25/11/2012

meimei chibi
10:10 25/11/2012
ai vậy ???

HMQ
06:05 23/11/2012
ey ai zậy

Thuank2a4
08:42 22/11/2012
ồ ! quá đẹp zai luông

Thuank2a4
10:23 06/11/2012
sao mình thấu Ym ! ông online suốt mà .chẳng có báo động gì

Thuank2a4
10:22 06/11/2012
không dung facebook mấy hi

Thuank2a4
10:18 06/11/2012
ừa mình cũng thế !
chẳng cóa ai để cái nhau buồn lắm !

Thuank2a4
09:08 06/11/2012
ghe nha ! like !

mr_lonely
08:15 20/10/2012
hello co game gì hay giới thiệu mình với bạn thễ loại hành động nghen

trang ngô
03:25 20/10/2012
ban oj an co choj gta IV ban mo rong ko zay neu co chj mjnh cach choj voj

Thuank2a4
03:28 17/10/2012
nhớ bác quá cơ, sao bác im đék thé ?

Vũ Long
07:50 15/10/2012
nợ 50k của ba ,50k của mẹ -> 100k -> mua áo hết 97k còn 3k nhé
trả 1k cho ba 1k cho mẹ ,còn 1k để đó . nhưng trong đề bạn nói "trả ba và mẹ xong thì nợ bạ 49k mẹ 49k = 98k cộng thêm 1k của nó đang giử thì là 99k" !thật ra ko phải vậy ,nếu lấy 1k của nó đang giử đem trả lại thì chỉ có lấy 98k-1k=97k (= với số tiền của áo) vì trả nợ thì chỉ có trừ đi chứ ko có cộng thêm như bạn cho ra như đề

HMQ
12:24 14/10/2012
lâu quá không hỏi thăm KHỎE hk?

subjn
06:35 30/09/2012
trung thu zuj zẻ nhé !!!

Thuank2a4
04:58 19/08/2012
zui zì chớ.buồn nôn quá mờ

Thuank2a4
04:29 19/08/2012
hỳ làm hỏng mất tủi thơ mỳh òy.tủi thơ cũa mỳh là nhũng bọ phim hoạt hình vui vẻ giờ nhỳn thấy cảnh này đau long quớ^^^

HMQ
08:03 18/08/2012
thì tui cũng đúng zậy !

HMQ
06:47 18/08/2012
97k cái áo còn 3k trả bố 1k lên 98k trả mẹ 1k lên 99k mình diếm 1k lên 100k không mất đồng nào hết . chính xác

Trần Quang Thành
08:06 18/08/2012
Bằng số tiền bạn mượn được nhé. Mình ghi lộn là bạn số tiền bạn mượn được.

Traceur PâU
08:03 18/08/2012
Giải đi giải đi

Trần Quang Thành
08:03 18/08/2012
Vì thế -98k + 1k = -97k.

Trần Quang Thành
08:01 18/08/2012
Thật ra 1 đồng đó không có thật. Chẳng hạn tiền thiếu bạn còn -98k thì làm sao cộng cho +1k để bạn số tiền bạn mượn được.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!