Bạn bè (2)

Sắp xếp:

Le Cong Hoang
10:43 09/08/2014
Bạn thử dowload và install DirectX theo link sau:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
Install xong thì restart máy rồi thử lại game sacred 3.
Nếu không được thì lại nhắn tin cho mình.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!