Sắp xếp:

Hoàng Anh
10:09 26/03/2013
Thẻ bạn nạp seri là gì? 2 người nạp cũng ko lỗi đâu, có lỗi thì là do các nhà mạng lỗi thôi, vì trang web phải gửi thông tin thẻ sang các nhà mạng để họ check rồi gửi kết quả về trang web. Lần sau có lỗi bạn click vào link Liên hệ ở chân trang web rồi gửi seri thẻ mà bạn nạp bị lỗi nhé.

Hello
04:16 21/09/2012
Máy latop này lúc bạn mới mua bao nhiều $ vậy.

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!