Sắp xếp:

nguyen hoang lam
08:42 24/10/2012
mình k bik nưa ==" máy này mình nâng cấp lên

Hello
06:32 24/10/2012
Máy bạn lúc mua mới bao $ vậy bạn?

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!