Bạn bè (0)

Sắp xếp:

Nguyễn Đức Toàn
05:25 12/06/2017
gta 5 thì chắc máy bạn chơi dc 15 đến 30 fps ở mức thấp nhất nên bạn chịu khó chơi lag ko tboosbooost cho máy khoẻ hơn bằng phần mềm như 'Razẻ games booster' nhưng phải đăng kí

Nguyễn Đức Toàn
05:22 12/06/2017
rieng battlefield 4 may ban phai đe low may ra gan muot

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!