Sắp xếp:

An Kanyo
08:18 13/06/2012
Bạn vào thư mục cài đặt game xem có file uninstall ko? Nếu không thì vào add ỏ remove program trong windows cũng được

An Kanyo
02:42 11/06/2012
Bạn xem lại giúp mình nhé, trong file hướng dẫn kèm theo game, mình ghi "4. Copy các file trong thư mục SKIDROW (trong ổ DVD ảo) vào nơi cài đặt game" mà.

Lý Hoàng Phúc
02:34 11/06/2012
bạn phải kêu là copy hai cái file trong skidrow đó vô game mới đúng, mình mới làm nè và đã vô chơi được

An Kanyo
02:29 11/06/2012
Crack là Skidrow đó

An Kanyo
02:15 11/06/2012
Khi chép crack nó có hỏi bạn chép đè lên hay ko?

An Kanyo
11:18 11/06/2012
Bạn v xem lại Battle: Los Angeles giúp mình nhé. Nhiều bạn mới đầu cũng nói là đòi code nhưng do chép crack không đúng vị trí nên mới thế.

An Kanyo
09:59 30/05/2012
Sắp có link Battle Ló Angeles rồi nè, chuẩn bị cắm máy down đi thui

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!