overnight1111

Bạn bè (2)

Sắp xếp:

Thuc Truong
11:19 08/11/2012
Bạn nâng cấp cái item nào có cái hình xoắn ốc như lỗ đen vũ trụ ấy, mình nhớ ko lầm là "Wormhole Travel" j j đó, có 4 đường nâng cấp (quân sự, khoa học, "bành trướng", kinh tế) thì cái item đó nằm ở phần phía dưới là Planet Expantasion thì phải. Nó ko xa đâu, nó nằm ở gần cái item để chế tàu Destroyer (-20% weapon module weigth) ấy. Have fun )

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!