Bạn bè (2)

Sắp xếp:

HuyShuffleHardstyle
12:15 06/04/2013
mình po tay..... mình cũng làm thế mà...thôi bạn chịu khó lên mạng mày mò đi..nhiều chương trình ghi đĩa lắm..

HuyShuffleHardstyle
11:11 06/04/2013
kỳ lạ ta..mình cũng làm như thế mà..hay là trong qua trình ghi bị lỗi...mình bó hàng hay là con mắt của đĩa ps2 hư??

HuyShuffleHardstyle
10:09 06/04/2013
http://romhustler.net/ ấn vào playstation 2 ấy..ra 1 mớ game..

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!