Sắp xếp:

NguyễnHoàngNam
11:21 24/03/2016
Ê nè, hay là trò chuyện qua lưu bút đi, như vậy sẽ không có tình trạng tranh lời nhau! Tui bị kì thị trên khung chat

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!