Sắp xếp:

Japan Action Video
01:28 03/12/2015
cài dc chưa, mh cài xong rồi

Nguyễn Hùng Sơn
09:29 01/12/2015
xem tất cả các lỗi mà mọi người đã thắc mắc có lỗi giống như mình. mình đã làm theo các cách khăc phục như ad nói. cũng k thấy hiệu quả. bạn ktra xem máy tính mình có đủ chơi được game này k ạ

Nguyễn Hùng Sơn
09:19 01/12/2015
bị thế đó bạn à


Thành Nguyễn
08:31 01/12/2015
bạn cài bị mắc lỗi gì , nói thử coi mình biêt cách khắc phục ko

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!