Bạn bè (2)

Sắp xếp:

Tactical Mi PD
06:24 22/06/2015
à sorry, mình xem nhầm người, xin lỗi

Tactical Mi PD
06:23 22/06/2015
bạn chửi một lần nữa là ad sẽ block chat bạn đấy nhé

chu tuan hung
05:52 22/06/2015
what

Thành Trọng
07:19 03/05/2015
hi

Thành Trọng
07:18 03/05/2015
chào

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!