Sắp xếp:

khanglangthang
08:42 30/07/2016
chich

Thành
11:51 17/07/2016
post hình đi

Thành
11:50 17/07/2016
ok

luu duc
11:49 17/07/2016
weeeeeeeeeeeeeeee

luu duc
11:45 17/07/2016
giúp với ban oi

Thành
09:40 16/02/2015
ăn cẹc không ?

Tau ăn hoài ngán lắm rồi.

Thành
11:10 16/02/2015
Hết xương rồi, ăn tạm cứt nhé.

con tó, có xương chia tau 1 cục nha !

Thành
08:35 13/02/2015
câch nâng cấp máy tính tại nhà :
-B1: lấy 1 gáo nước nóng
-B2: đổ vào máy máy tính
chơi và tận hưởng

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!