Sắp xếp:

Sủi Cảo
01:35 29/03/2015
anh ơi máy em
Intel Celeron Dual core G1630 2.8G
ram 4gb
vga gt440 gddr5
chiến dc dying light k anh, em thấy ông Nguyên gt630 gddr5 chiến ầm ầm

Sủi Cảo
01:34 29/03/2015
gay gay gay gay gay ))))

lol lol lol

lol

FAKE An Kanyo
02:11 13/02/2015
lol khỉ

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!