Sắp xếp:

giabao
08:53 31/10/2015
hello

Chó Dại
05:32 21/04/2015
không cãi được thành ra phải như thế này à mũ đen bác trẻ trâu quá đấy.

blind man
10:06 19/04/2015
Thằng óc chó, hèn gì đặt tên là chó dại, tao cá mày đếck biết gì về trẻ trâu vì mày chính là trẻ trâu đấy

blind man
12:22 15/04/2015
chó dại trẻ trâu quá

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!