Sắp xếp:

Hoàng Nguyên
04:45 28/07/2014
chú lên gu gồ down flie XINPUT1_3.dll nha . Down về copy vào C/Windows/System32 nha

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!