Sắp xếp:

Quang Pỏu
05:42 30/03/2016
hơi mượt nhưng có khúc giật kinh người

Thanh Sơn
09:24 04/06/2015
k đc GTA IV

taigameorg vô đối
05:48 03/06/2015
chơi cũng khá mượt nếu để all low ,nhưng khi đến cảnh cháy nổ thì rất giật tốt nhất gắn card cỡ GT740 sẽ tốt hơn

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!