Sắp xếp:

Big Boss
06:28 17/02/2014
giải nén rất dễ khi bạn tải vào bạn dùng winrar để giải nén nhấp chuột phải chọn extract file hoặc extract here đối với extract file thì bạn chọn đường dẫn tới nơi cần giải nén để giải nén là xong ^^

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!