Sắp xếp:

chú ăn nói sắc xảo ghê, mà tại sao chú kết bạn với anh vậy ?

"1 ngày ko tiền , trăm ngày chết nhục", hay, ai nói vậy em ?

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!