Sắp xếp:

Cụ Rùa
04:42 19/01/2014
chúc mừng sinh nhật nha ^^

Traceur PâU
12:52 19/01/2014
Chúc mừng sinh nhật

Traceur PâU
01:37 05/05/2013
Chúng ta rống nhau

Traceur PâU
11:20 04/05/2013
CPU tầm cùi ấy màk bạn có điều kiện thì lên tầm core i3 ấy chiến game sướng hơn nhiều

Việt Nguyễn
10:31 01/05/2013
chơi tốt, xúc đi riêng dead space 1 nếu có điều kiện thì chơi bằng tay cầm chứ chơi bằng chuột khó chịu lắm

Việt Nguyễn
07:10 29/04/2013
nâng cấp CPU và RAM em ạ. hạ thấp setting trong game nữa

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!