Sắp xếp:

Tactical Mi PD
10:49 25/07/2015
nó để intel HD 4000 trở lên nên mình nghĩ chắc không

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!