Bạn bè (2)

Sắp xếp:

Hoàng Anh
05:36 02/02/2017
Tài khoản linh19977888 của bạn yêu cầu xác minh 2 bước nên mình ko đăng nhập được.
Tài khoản linh1997788 của bạn yêu cầu xác minh trên điện thoại Xiaomi Mi 5 của bạn nên mình ko đăng nhập đc.
Tài khoản linh1997784 không tồn tại.
Tài khoản linh199778 của bạn mình đã login thành công (& đã đổi password). Tài khoản taigame.org của bạn đã được cộng 3k vì đã đóng góp tài khoản google nhé

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!