Sắp xếp:

Tactical Mi PD
09:35 08/12/2014
vậy thì chơi được ACU nhưng nên để ở mức low hoặc medium cho đỡ lag, game này bản pc hơi tệ

Tactical Mi PD
10:02 07/12/2014
xem card rời tên gì, bao nhiêu GB gửi qua cho mình coi

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!