Sắp xếp:

An Kanyo
09:26 09/04/2013
Gặp lỗi nào thì bạn báo ngay tại game đó giúp mình nhé

bialdavid
04:40 09/04/2013
um đúng rồi mình nhìn nhầm

An Kanyo
04:01 09/04/2013
Do bạn config chưa đúng thôi

bialdavid
01:58 07/04/2013
ZẬY ÀH

Lê Hoàng Phương
01:48 07/04/2013
card yếu ko đc đâu @@

Lê Hoàng Phương
10:31 07/04/2013
tui còn chưa chơi sao biết đc @@

Hnhlong
04:39 05/04/2013
Chơi được

phạm chấn hưng
08:40 27/03/2013
này thì hitler

An Kanyo
06:09 21/03/2013
Bạn báo lỗi tại đó theo quy trình nha

Sắp xếp:
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!