Game xây dựng/quản lý

Game xây dựng và quản lý là một loại game mô phỏng trong đó người chơi sẽ xây dựng, phát triển, và quản lý một cộng đồng, như một khu công viên, một thành phố, một hòn đảo... với những nguồn tài nguyên hữu hạn. Người chơi sẽ phải tính toán, hoạch định việc đầu tư, xây dựng các công trình.Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!