Game trỏ-và-click

Game trỏ-và-click (point-and-click) là một nhánh của game phiêu lưu trực quan, trong đó người chơi sẽ dùng chuột để di chuyển nhân vật & tương tác với các đồ vật trong game. Game trỏ-và-click thường kết hợp các yếu tố giải đố, người chơi sẽ phải tìm & sử dụng, kết hợp các đồ vật khác nhau để giải quyết những vấn đề gặp phải, để tiếp tục đi tiếp trong bài chơi.Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!