Game kinh doanh

Game kinh doanh là một loại game mô phỏng công việc kinh doanh. Người chơi sẽ phải ra các quyết định đầu tư, mua bán, quản lý tài sản, phát triển doanh nghiệp... sao cho công việc kinh doanh mang về nhiều lợi nhuận nhất.Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!