Hoàng Anh
Hoàng Anh
Giới tính: Nam
30 tuổi
Đến từ: Nơi bình minh chim hót
Fantasy Love
Fantasy Love
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 8/8/1988
Đến từ: Hà Nội
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 11/3/1999
Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Quận 4, 913W5, đường Vĩnh Khánh
Game Thủ
Game Thủ
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 4/2/1990
Đến từ: HaNoi
Jteeraper
Jteeraper
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 3/3/1998
Đến từ: Studio Jtee
Quân Trần
Quân Trần
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 8/2/1994
Đến từ: HCM University of Education
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 25/3/1989
Đến từ: RockStar Games