Sĩễũ Bựã
Sĩễũ Bựã
Giới tính: Nam
29 tuổi
Đến từ: luôn² lắng nghe - ss chia sẻ- đúg thì ko sao mà sai là chết ngay :v