Big Boss
Big Boss
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 29/6/1994
Johnny Krito
Johnny Krito
Sinh nhật: 16/5/1998
Đến từ: WTF
Huy Khang
Huy Khang
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 21/1/2000
Siu nhơn GAO
Siu nhơn GAO
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 18/2/1994