Choi Kang
Choi Kang
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 23/9/1995
Đến từ: Tp.HCM
Big Boss
Big Boss
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 29/6/1994
Johnny Krito
Johnny Krito
Sinh nhật: 16/5/1998
Đến từ: WTF
Đạt
Đạt
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 18/2/2000
Đến từ: Giải Ngân Hà