DTs-Troll-Planet
DTs-Troll-Planet
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 1/1/1998
Đến từ: TrollPlanet
Cosplay FanClub
Cosplay FanClub
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 11/7/1990
Tactical Mi PD
Tactical Mi PD
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 14/2/1996
Đến từ: https://www.youtube.com/channel/UC2fiFHcj5scCYHmrpnp8K8g
Johnny Krito
Johnny Krito
Sinh nhật: 16/5/1998
Đến từ: WTF
TrollGameLvGod
TrollGameLvGod
Giới tính: Nam
Phạm Kha
Phạm Kha
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 25/5/1995
Đến từ: ᓦᘢᓍᘹ ᖱᓏᓵ ᗅ ᒁᓱᕦᖶ ᖱᗋᘢ ᘙᘜᗅᖻ ᘻᗋᓿ
Kaito Kreeper
Kaito Kreeper
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 7/6/2000
Đến từ: Việt Nam
Duy Minh
Duy Minh
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 4/2/1995
Đến từ: ......
aamsreal
aamsreal
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 27/12/1999
Đến từ: Đồng Nai