Người dùng đang truy cập taigame.org

42 thành viên

Tên truy cập Đang xem Hành động cuối
Default Browser   https://taigame.org/online 06:27:56 AM
Chrome   thieugiak https://taigame.org/game/assassins-creed-3 06:27:56 AM
Chrome   Hoàng Nguyễn https://taigame.org/gdrive/download/SnVzdCBDYXVzZSAzLnBhcnQyLnJhcg== 06:27:55 AM
Default Browser   Tạ Công Cương https://taigame.org/game/getDownload/game_id/5295 06:27:55 AM
Chrome   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171206 06:27:55 AM
Chrome   https://taigame.org/game/bud-spencer-terence-hill-slaps-and-beans 06:27:55 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/issue/5353 06:27:54 AM
Default Browser   Võ Hữu Trung https://taigame.org/gdrive/download/VG9tIENsYW5jeSdzIEdob3N0IFJlY29uIFdpbGRsYW5kcy5wYXJ0My5yYXI= 06:27:53 AM
Chrome   Phúc Singer https://taigame.org/misc/allGames/d/20171217 06:27:52 AM
Default Browser   Đặng Sĩ Ngữ https://taigame.org/game/getDownload/game_id/1246 06:27:52 AM
Default Browser   Nguyen Doan Vu Nguyen https://taigame.org/gdrive/download/Q29uYW4gRXhpbGVzLnBhcnQyLnJhcg== 06:27:52 AM
Chrome   nguyenthanhphuong 06:27:50 AM
Default Browser   lê đức thái https://taigame.org/gdrive/download/Q2FsbCBvZiBEdXR5IC0gR2hvc3RzLnBhcnQyLnJhcg== 06:27:50 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislikers/wallpost/18243 06:27:50 AM
Chrome   Sinh Ra Từ Vũ Trụ https://taigame.org/gdrive/download/U3dvcmQgQXJ0IE9ubGluZSAtIEhvbGxvdyBSZWFsaXphdGlvbiBEZWx1eGUgRWRpdGlvbi5wYXJ0Mi5yYXI= 06:27:49 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/comment/148237 06:27:49 AM
Chrome   thequan85 doan https://taigame.org/the-loai/game-hanh-dong?page=9 06:27:49 AM
Default Browser   phatdat485 https://taigame.org/gdrive/download/TkFSVVRPIFNUT1JNIDQgLSBSb2FkIHRvIEJvcnV0byBFeHBhbnNpb24ucmFy 06:27:48 AM
BingBot   BingBot https://taigame.org/game/friday-the-13th-the-game?comment_id=204999 06:27:47 AM
Default Browser   https://taigame.org/game/aurion-legacy-of-the-kori-odan 06:27:47 AM
Chrome   nguyễn thế anh https://taigame.org/game/the-sims-4-deluxe-edition 06:27:46 AM
Default Browser   https://taigame.org/likers/issue/32203 06:27:45 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislikers/wallpost/19511 06:27:45 AM
Default Browser   Hiếu Denis https://taigame.org/misc/computer/user_id/2315501 06:27:44 AM
Chrome   Mong Nguyễn https://taigame.org/game/hitman-game-of-the-year 06:27:44 AM
Chrome   Nguyễn Tấn Khang https://taigame.org/ 06:27:44 AM
BingBot   BingBot https://taigame.org/game/the-witcher-3-wild-hunt?comment_id=139929 06:27:42 AM
Chrome   dangtruonggiang https://taigame.org/ 06:27:42 AM
Default Browser   HoangThang https://taigame.org/gdrive/download/U25pcGVyIEVsaXRlIDQgRGVsdXhlIEVkaXRpb24ucGFydDQucmFy 06:27:41 AM
Chrome   Ita https://taigame.org/gdrive/download/U3RhckNyYWZ0IElJIC0gTGVnYWN5IG9mIHRoZSBWb2lkLnBhcnQyLnJhcg== 06:27:41 AM
Default Browser   Phan Quới An 06:27:41 AM
Chrome   onimusha21 https://taigame.org/game/lets-sing-2016 06:27:41 AM
Default Browser   tranduythanh https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:27:40 AM
Chrome   https://taigame.org/game/dead-rising-4 06:27:40 AM
Chrome   thong https://taigame.org/gdrive/download/QmF0dGxlZmllbGQgNC5wYXJ0Mi5yYXI= 06:27:40 AM
Chrome   Shen Long https://taigame.org/game/call-of-duty-united-offensive 06:27:39 AM
Default Browser   Ngô Phong Linh https://taigame.org/game/call-to-arms 06:27:39 AM
Default Browser   06:27:38 AM
Chrome   yennhi https://taigame.org/user/brief?_=1513459887991&id=2457006 06:27:37 AM
Default Browser   VO XUAN THANH https://taigame.org/gdrive/download/RmFsbG91dCA0LnBhcnQyLnJhcg== 06:27:37 AM
Default Browser   Sao Phải Nói https://taigame.org/gdrive/download/R1RBIEdyYW5kIFRoZWZ0IEF1dG8gVi5wYXJ0NC5yYXI= 06:27:37 AM
Default Browser   https://taigame.org/game/hack-gu-last-recode 06:27:36 AM
Default Browser   nguyễn trung trực https://taigame.org/gdrive/download/SGl0bWFuIC0gR2FtZSBvZiB0aGUgWWVhci5wYXJ0MS5yYXI= 06:27:36 AM
Default Browser   Phạm Lê Khánh Tùng https://taigame.org/gdrive/download/Q2FsbCBvZiBEdXR5IFdXSUkgLSBEaWdpdGFsIERlbHV4ZSBFZGl0aW9uLnBhcnQzLnJhcg== 06:27:35 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislikers/issue/12633 06:27:34 AM
Yahoo! Slurp   Yahoo! Slurp https://taigame.org/u/1360397 06:27:33 AM
Chrome   Nguyen Bao https://taigame.org/settings/money 06:27:32 AM
Default Browser   Ted https://taigame.org/game/house-of-velez 06:27:30 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/comment/182864 06:27:30 AM
BingBot   BingBot https://taigame.org/misc/favorite/user/657195 06:27:29 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/comment/39010 06:27:29 AM
Default Browser   https://taigame.org/like/comment/148210 06:27:29 AM
Safari   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:27:28 AM
Default Browser   KillerAlone https://taigame.org/ 06:27:27 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/comment/90461 06:27:25 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/issue/2419 06:27:21 AM
BingBot   BingBot https://taigame.org/game/assassins-creed-unity?comment_id=164645 06:27:13 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/user_game/42708 06:27:11 AM
Default Browser   https://taigame.org/game/lego-harry-potter-years-1-4 06:27:09 AM
Default Browser   https://taigame.org/like/issue/5345 06:27:09 AM
Googlebot   Googlebot https://taigame.org/tag/di-canh?page=10 06:27:09 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/user_game/24432 06:27:08 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/developer/mouldy-toof-studios 06:26:59 AM
Chrome   Megatron https://taigame.org/game/metro-last-light-redux 06:26:58 AM
Chrome   quốcthái 1195 https://taigame.org/issue/60411/replies 06:26:49 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/issue/5344 06:26:48 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/comment/15046 06:26:44 AM
Chrome   Quân Nè https://taigame.org/gdrive/download/QXNzYXNzaW4ncyBDcmVlZCAtIFN5bmRpY2F0ZSAtIEdvbGQgRWRpdGlvbi5wYXJ0Mi5yYXI= 06:26:39 AM
Default Browser   https://taigame.org/profile/mutualFriends/36446/621398 06:26:37 AM
BingBot   BingBot https://taigame.org/game/borderlands-2-game-of-the-year-edition?comment_id=195001 06:26:33 AM
Default Browser   https://taigame.org/dislike/comment/146309 06:26:28 AM
Default Browser   Bobungheo 06:26:15 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/comment/136613 06:26:10 AM
Default Browser   https://taigame.org/like/comment/146040 06:26:08 AM
Default Browser   https://taigame.org/misc/favorite/user/558670 06:26:08 AM
Default Browser   minh huy https://taigame.org/settings?tab=money 06:26:05 AM
Default Browser   https://taigame.org/u/773731 06:25:56 AM
AhrefsBot   AhrefsBot http://online.taigame.org/en/game/thanks-giving-treat 06:25:53 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/comment/155300 06:25:52 AM
Default Browser   https://taigame.org/misc/favorite/user/459992 06:25:38 AM
Default Browser   hai nguyen https://taigame.org/steam_games?page=3 06:25:38 AM
Chrome   https://taigame.org/ 06:25:23 AM
Googlebot   Googlebot https://taigame.org/u/1919310?commentPage=1&sort=desc 06:25:22 AM
Safari   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:25:16 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/issue/5823 06:25:09 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/forum/p2388 06:25:08 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/wallpost/25646 06:25:07 AM
Chrome   https://taigame.org/tim-game/assassin%27s%20creed 06:24:54 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/issue/24416 06:24:54 AM
Default Browser   https://taigame.org/likers/user_game/8608 06:24:45 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/user_game/53731 06:24:39 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/comment/83939 06:24:30 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/issue/14435 06:24:24 AM
Default Browser   https://taigame.org/login 06:24:21 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/issue/59237/replies 06:24:20 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/comment/167157 06:24:20 AM
Chrome   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:24:12 AM
Safari   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:24:06 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/forum_post/2668 06:23:42 AM
Chrome   Nguyen Minh Tuan https://taigame.org/misc/helpPlay 06:23:34 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/issue/59760 06:23:30 AM
Default Browser   https://taigame.org/profile/mutualFriends/1166986/567902 06:23:24 AM
Safari   muctau https://taigame.org/gdrive/download/UHJvIEV2b2x1dGlvbiBTb2NjZXIgUEVTIDIwMTgucGFydDIucmFy 06:23:19 AM
Default Browser   https://taigame.org/ 06:23:02 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/issue/15712 06:22:53 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/like/user_game/84780 06:22:52 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/comment/179935 06:22:46 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/dislike/comment/36262 06:22:44 AM
Chrome   buixuantan https://taigame.org/gdrive/download/RHlpbmcgTGlnaHQgLSBUaGUgRm9sbG93aW5nIC0gRW5oYW5jZWQgRWRpdGlvbi5wYXJ0Mi5yYXI= 06:22:38 AM
AhrefsBot   AhrefsBot https://taigame.org/game/rorys-restaurant-origins 06:22:21 AM
Safari   https://taigame.org/misc/allGames/d/20171218 06:22:19 AM

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!