Bảng sắp xếp thứ bậc các loại card đồ họa

Nếu bạn muốn so sánh hiệu năng của một card đồ họa nào đó với một card đồ họa khác, bạn đã đến đúng trang web cần tìm! Bảng dưới đây sắp xếp các loại card đồ họa vào các cấp bậc hiệu năng từ cao đến thấp. Các loại card cùng một cấp bậc thì có hiệu năng tương đương nhau.

Để tìm 1 card đồ họa nào đó, nhấn Ctrl+F để dùng tính năng tìm kiếm trên trình duyệt của bạn, sau đó gõ tên card đồ họa mà bạn muốn tìm.

Chú thích: Tên card có màu xanh da trời là card rời dùng cho máy tính để bàn (PC), màu xanh lá là card onboard.

Chú ý: các loại card onboard đời thấp của Intel không được liệt kê ở đây, chẳng hạn như Intel(R) 82945G, Intel(R) G41 Express Chipset... Đây là những loại card rất yếu và chỉ có thể chơi được những game nhẹ.

Bảng sắp xếp thứ bậc các loại card đồ họa (từ mạnh nhất đến yếu nhất)

# Nvidia GeForce AMD Radeon Intel
1
Titan X (Pascal)
GTX 1080
2
Titan X (Maxwell)
GTX 1070
980 Ti
R9 295X2
R9 Fury X
3
GTX 980
GTX 690
GTX TITAN Black
Radeon R9 Fury
Radeon Fury Nano
4
GTX 1060
GTX 780
GTX 780 Ti
GTX 970
GTX Titan
HD 7990
RX 480
RX 470
R9 290
R9 290X
R9 390
R9 390X
5
GTX 590
GTX 680
GTX 770
HD 6990
HD 7970 GHz Ed.
R9 280X
R9 380
R9 380X
6
GTX 580
GTX 670
GTX 960
GTX 1050 Ti
HD 5970
HD 7870 LE (XT)
HD 7950
R9 280
R9 285
7
GTX 660 Ti
GTX 760
GTX 950
GTX 1050
HD 7870
R9 270
R9 270X
R7 370
RX 460
8
GTX 295
GTX 480
GTX 570
GTX 660
HD 4870 X2
HD 6970
HD 7850
R7 265
9
GTX 470
GTX 560 Ti
GTX 560 Ti (448 Core)
GTX 650 Ti Boost
GTX 750 Ti
HD 4850 X2
HD 5870
HD 6950
R7 260X
10
GTX 560
GTX 650 Ti
GTX 750
HD 5850
HD 6870
HD 7790
11
9800 GX2
GTX 285
GTX 460 (256-bit)
GTX 465
HD 6850
HD 7770
R7 260
R7 360
Iris Pro Graphics 6200
12
GTX 260
GTX 275
GTX 280
GTX 460 (192-bit)
GTX 460 SE
GTX 550 Ti
GTX 560 SE
GT 650
GT 740 GDDR5
HD 4870
HD 5770
HD 4890
HD 5830
HD 6770
HD 6790
HD 7750 (GDDR5)
R7 250 (GDDR5)
R7 250E
13
8800 Ultra
9800 GTX
9800 GTX+
GTS 250
GTS 450
HD 3870 X2
HD 4850
HD 5750
HD 6750
HD 7750 (DDR3)
R7 250 (DDR3)
HD Graphics 530
14
8800 GTX
8800 GTS (512MB)
GT 545 (GDDR5)
GT 730 (64-bit, GDDR5)
HD 4770
15
8800 GT (512MB)
9800 GT
GT 545 (DDR3)
GT 640 (DDR3)
GT 740 DDR3
HD 4830
HD 5670
HD 6670 (GDDR5)
HD 7730 (GDDR5)
16
8800 GTS 640MB
9600 GT
GT 240 (GDDR5)
HD 2900 XT
HD 3870
HD 5570 (GDDR5)
HD 6570 (GDDR5)
17
8800 GS
9600 GSO
GT 240 (DDR3)
HD 3850 (512MB)
HD 4670
HD 5570 (DDR3)
HD 6570 (DDR3)
HD 6670 (DDR3)
HD 7730 (DDR3)
R7 240
18
8800 GT (256MB)
8800 GTS (320MB)
GT 440 (GDDR5)
GT 630 (GDDR5)
GT 730 (128-bit, GDDR5)
HD 2900 Pro
HD 3850 (256MB)
HD 5550 (GDDR5)
19
7950 GX2
GT 440 (DDR3)
GT 630 (DDR3)
GT 730 (128-bit, DDR3)
X1950 XTX
HD 4650 (DDR3)
HD 5550 (DDR3)
HD 7660D
20
7800 GTX 512
7900 GTO
7900 GTX
GT 430
GT 530
X1900 XT
X1950 XT
X1900 XTX
21
7800 GTX
7900 GT
7950 G
GT 220 (DDR3)
X1800 XT
X1900 AIW
X1900 GT
X1950 Pro
HD 2900 GT
HD 5550 (DDR2)
HD 7560D
22
7800 GT
7900 GS
8600 GTS
9500 GT (GDDR3)
GT 220 (DDR2)
X1800 XL
X1950 GT
HD 4650 (DDR2)
HD 6450
R5 230
HD 6620G
HD 6550D
HD 7540D
23
6800 Ultra
7600 GT
7800 GS
8600 GS
8600 GT (GDDR3)
9500 GT (DDR2)
X800 XT
X850 XT
X800 XT PE
X850 XT PE
X1650 XT
X1800 GTO
HD 2600 XT
HD 3650 (DDR3)
HD 3670
6520G
6530D
7480D
Intel HD Graphics 4000
24
6800 GT
6800 GS (PCIe)
8600 GT (DDR2)
GT 520
X800 XL
X800 GTO2/GTO16
HD 2600 Pro
HD 3650 (DDR2),
6410D
6480G
25
6800 GS (AGP)
X800 GTO (256MB)
X800 Pro
X850 Pro
X1650 GT
6370D
6380G
26
6800
7300 GT (GDDR3)
7600 GS
8600M GS
X800
X800 GTO (128MB)
X1600 XT
X1650 Pro
27
6600 GT
6800LE
6800 XT
7300 GT (DDR2)
8500 GT
9400 GT
9800 XT
X700 Pro
X800 GT
X800 SE
X1300 XT
X1600 Pro
HD 2400 XT
HD 4350
HD 4550
HD 5450
HD 6310
HD 6320
Intel HD Graphics 3000
28
FX 5900
FX 5900 Ultra
FX 5950 Ultra
6600 (128-bit)
Integrated: 9300, 9400
9700
9700 Pro
9800
9800 Pro
X700
X1300 Pro
X1550
HD 2400 Pro
HD 3200
HD 3300
HD 4200
HD 4250
HD 4290
HD 6250
HD 6290
29
FX 5800 Ultra
FX 5900 XT
9500 Pro
9600 XT
9800 Pro (128-bit)
X600 XT
X1050 (128-bit)
Intel HD Graphics 2000
30
4 Ti 4600
4 Ti 4800
FX 5700 Ultra
6200
8300
8400 G
G 210
G 310
9600 Pro
9800 LE
X600 Pro
HD 2300
Xpress 1250
Intel HD Graphics
31
4 Ti4200
4 Ti4400
4 Ti4800 SE
FX 5600 Ultra
FX 5700, 6600 (64-bit)
7300 GS
8400M GS
9300M G
9300M GS
9500
9550
9600
X300
X1050 (64-bit)
Intel HD Graphics
32
3 Ti500
FX 5200 Ultra
FX 5600
FX 5700 LE
6200 TC
6600 LE
7200 GS
7300 LE
Integrated: 8200, 8300
8500
9100
9000 Pro
9600 LE
X300 SE
X1150
GMA X4500
33
3
3 Ti200
FX 5200 (128-bit)
FX 5500
9000
9200
9250
34
FX 5200 (64 bit)
FX 6100
FX 6150
FX 7025
FX 7050
9200 SE
Xpress 200M
Xpress 1000
Xpress 1150
GMA X3000
GMA X3100
GMA X3500
35
2 GTS
4 MX 440
2 Ultra
2 Ti
2 Ti 200
7500
GMA 3000
GMA 3100
36
256
2 MX 200
4 MX 420
2 MX 400
SDR
LE
DDR
7000
7200
GMA 500
GMA 900
GMA 950
37
Nvidia TNT
Rage 128
Intel 740
Nguồn tham khảo: www.tomshardware.com
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!